Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski, charakteryzującym się dużym potencjałem rozwojowym. W dużym stopniu zadecydowało o tym dobre położenie w przestrzeni europejskiej, na skrzyżowaniu głównych kierunków wymiany gospodarczej wschód-zachód i północ południe. Przez region przebiegają dwa istotne połączenia korytarza Bałtyk-Adriatyk, przez Poznań i dalej Berlin, z głównymi ośrodkami rozwoju zachodniej części Europy.

Wielkopolska może obsługiwać nie tylko przepływ towarów w ramach tego korytarza, ale także jego relacje z innymi strategicznymi kierunkami. Warunkiem wykorzystania potencjału, jaki tkwi w korytarzach transportowych jest przygotowanie w regionie odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. W tym zakresie szczególnie rozwijana w województwie jest oferta magazynowa oraz usługi logistyczne. Województwo wielkopolskie jest ważnym ośrodkiem obrotu towarami drobnicowymi w relacjach krajowych i międzynarodowych. W regionie wśród wielu centrów logistycznych wyróżnić należy Centrum Logistyczno-Inwestycyjne CLIP Sp. z o.o., które jest najnowocześniejszym centrum logistycznym w Polsce. Oprócz aglomeracji poznańskiej, usługi logistyczne rozwijane są we wschodniej części regionu, w bezpośrednim sąsiedztwie Korytarza VI, w Koninie. Rozwija się tam Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. Warunkiem zwiększania efektywności i konkurencyjności transportu towarowego jest rozwój terminali przeładunkowych, które stanowią miejsce styku różnych form transportu, co czyni go bardziej efektywnym. W tym zakresie oferta Wielkopolski to przede wszystkim terminale kontenerowe: Poznań Garbary SPEDKONT, Poznań Gądki POLZUG Sp. z o.o. oraz Poznań Kobylnica CARGOSPED. Uzupełnia ją oferta CARGO lotniska Ławica w Poznaniu, jedyna tego typu w zachodniej części Polski.

Cechy gospodarki województwa takie jak duże zróżnicowanie branżowe, bez dominacji określonych sektorów oraz duży udział w gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw, połączone z historycznie ukształtowaną aktywną przedsiębiorczością mieszkańców spowodowały, iż region stosunkowo łagodnie przeszedł przez okres transformacji gospodarki w Polsce na początku lat 90 ubiegłego wieku, a obecnie, w znacznie mniejszym stopniu niż inne regiony kraju, odczuwa skutki kryzysu globalnego. Obecnie największe znaczenie dla gospodarki Wielkopolski mają usługi, następnie przemysł, a dalej rolnictwo i budownictwo. Do szybko rozwijających się branż należą produkcja pojazdów mechanicznych oraz przemysły farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz gumowy. W ostatnich latach największą dynamiką rozwoju cechują się branże motoryzacyjna, informatyczna, budownictwo, działalność usługowa oraz wspierająca transport.

Znajdź drogę