Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. To idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce.

GAPR sp. z o.o. w Gliwicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający środowisko przedsiębiorców. GAPR sp. z o.o. stawia także na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach efektywnie wykorzystuje fundusze unijne poprzez realizację innowacyjnych projektów, w tym m.in. uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk, prowadzenie ośrodka informacyjno-doradczego w ramach sieci Enterprise Europe Network czy organizację staży zawodowych.

Oferta Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez GAPR sp. z o.o. stanowi atrakcyjną alternatywę zewnętrznego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą.