Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja. Misja – Tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego, położonego na szlaku korytarza Północ-Południa, w tym na szlaku VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie.
Szczególny priorytet dla transportu morskiego, jako posiadającego wyjątkowe znaczenie dla rozwoju województwa pomorskiego. Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. Działa w branży logistyka, transport, dystrybucja , która jest wiodącym sektorem gospodarki regionu niezbędnym do jej efektywnego i sprawnego funkcjonowania.