Lotos Kolej Sp. z o.o.

LOTOS Kolej jest licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym, który na polskim rynku wg wykonywanej pracy przewozowej jest okreslany liderem w kolejowych przewozach towarów niebezpiecznych, wiceliderem towarowych przewozów kolejowych, a także wiceliderem kolejowych przewozów intermodalnych.

Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Grupa LOTOS S.A.

Podstawowym zadaniem firmy jest kompleksowa obsługa kolejowa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz wykonywanie usług transportowych, taborowych dla klientów zewnętrznych.

Przewoźnik wykorzystuje najnowocześniejszy tabor kolejowy w kraju.  Zarówno lokomotywy jak i wagony spełniają najbardziej rygorystyczne europejskie standardy techniczne.

LOTOS Kolej oferuje realizuje kompleksowe usługi przewozowo – spedycyjne związane z transportem kolejowym na terenie Unii Europejskiej, obsługę bocznic kolejowych, serwis techniczny taboru kolejowego, wynajem taboru kolejowego oraz czyszczenie cystern kolejowych.

LOTOS Kolej jest operatorem bocznic w Gdańsku i Jaśle oraz użytkownikem bocznicy w Czechowicach – Dziedzicach. Ponadto na około 200 bocznicach dokonujemy kolejowej obsługi świadcząc prace manewrowe. Obsługa bocznicy w Gdańsku odbywa się przy pomocy jednego z najnowocześniejszych systemów sterowania ruchem kolejowym firmy Tiefenbach.