PCC Intermodal S.A.

Główny zakres działalności firmy obejmuje organizowanie transportu intermodalnego towarów w kontenerach, na bazie regularnych połączeń kolejowych skoordynowanych z transportem drogowym, na odcinku umożliwiającym realizację zamówienia usługi w relacji door-to-door.

Spółka PCC Intermodal rozpoczęła działalność w lipcu 2005 roku jako PCC Rail Containers Sp. z o.o.

PCC Rail Containers jako pierwsza w Polsce, w sierpniu 2005 r., uruchomiła regularne połączenie prywatnym pociągiem od terminala lądowego do portu. W ten sposób uruchomiona została wygodna dla przedsiębiorców alternatywa wobec dotychczasowych połączeń w ruchu rozproszonym transportu samochodowego kontenerów na duże odległości.

W działalności PCC Intermodal terminale stanowią ważny element optymalizacji procesu transportowego. W 2008 roku spółka rozszerzyła swoją działalność, uruchamiając połączenia między polskimi terminalami a Hamburgiem i Bremerhaven, i z polskiego operatora intermodalnego stała się silnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rynek, PCC Intermodal S.A. podjęła się inwestycji – budowy siatki własnych, nowoczesnych terminali intermodalnych w Polsce. Zorientowanie na rozwój procesu inwestycyjnego i tworzenie infrastruktury umożliwiającej optymalizację łańcucha dostaw było główną przesłanką debiutu firmy na giełdzie. I tak od 18 grudnia 2009 roku, PCC Intermodal, jako pierwsza spółka z branży, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Głównym zadaniem PCC Intermodal S.A. jest oferowanie kompleksowego i konkurencyjnego (pod względem czasu i ceny), transportu kontenerów według rozkładów stałych połączeń pomiędzy nowoczesnymi terminalami lądowymi i portami.

PCC Intermodal w trosce o bezpieczeństwo na drogach i promocję procesów sprzyjających środowisku uważa za celowe, aby poprzez rozwój swojej oferty ograniczać w Polsce transport samochodowy kontenerów na duże odległości.

W ramach swojej działalności – zgodnie z hasłem debiutu: „bo do transportu mamy pociąg…” – firma przenosi kontenery z dróg na szyny.

Misją firmy jest budowanie pozycji lidera krajowych i międzynarodowych usług intermodalnych w oparciu o najwyższe standardy jakości obsługi klienta. PCC Intermodal S.A. jest mocnym i stabilnym ogniwem w łańcuchu dostaw. W swojej codziennej pracy i decyzjach biznesowych pracownicy firmy łączą doświadczenie i profesjonalizm ze sprawdzonymi metodami zarządzania. Spółka działa elastycznie i jest otwarta na potrzeby rynku, w swojej działalności wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w zakresie operacji terminalowo-transportowych.