Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. Ponadto od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO na lata 2014-2020.