Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie położone jest w centrum kraju, a przez jego teren przebiegają najważniejsze szlaki komunikacyjne, co przyczynia się wydatnie do zwiększenia rangi regionu w strefie rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Przez Województwo Łódzkie przebiegają dwa z czterech paneuropejskich korytarzy transportowych na terenie Polski: II Korytarz: Berlin – Warszawa – Moskwa oraz VI Korytarz: Gdańsk – Łódź/Warszawa – Żilina – Ostrawa.

W wymienionych korytarzach przebiegają zarówno istniejące jak i projektowane elementy sieci TEN-T. Pełne wykorzystanie atutów położenia województwa stanie się możliwe po realizacji strategicznych elementów układu transportowego w korytarzu Bałtyk – Adriatyk, tj.: autostrady A1, kolei CE65/E65 oraz krzyżujących się z korytarzem, takich jak autostrada A2 (Wschód – Zachód) – zrealizowana, drogi ekspresowe S8 – częściowa realizacja, S12, S74, kolej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań. Niemałe znaczenie będzie również miała dalsza rozbudowa funkcji cargo w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta.

Zakończenie inwestycji transportowych pozwoli także na przekształcenie obecnie funkcjonujących rejonów działalności logistycznej w centra logistyczne o pełnej funkcjonalności. Obiekty magazynowo – dystrybucyjne o największej powierzchni zlokalizowane są obecnie w tzw. „złotym trójkącie” Stryków – Łódź – Piotrków Trybunalski, który stanie się w przyszłości częścią strategicznego europejskiego centrum logistycznego.

Do pełnej obsługi przyszłych centrów logistycznych posłużą 3 multimodalne terminale droga/kolej: Kutno (PCC Intermodal) – jeden z najnowocześniejszych terminali w kraju, działający od września 2011 r.; Łódź Olechów (Spedcont) i Radomsko (ATC Rail). Dodatkowy potencjał dla wspierania transportu intermodalnego stanowić będą również dwa obecnie nie dzierżawione terminale w Krzewiu koło Kutna oraz w Piotrkowie Trybunalskim, które oczekują na przejęcie przez nowych operatorów oraz stacja przeładunkowa Zduńska Wola – Karsznice.

Województwo łódzkie wytwarza 6,12 % PKB Polski, a poziom PKB per capita regionu wyniósł 55% średniej unijnej (UE 27) oraz 92,4% średniej krajowej. Na takie dane złożyły się wysoki poziom uprzemysłowienia, znaczący potencjał rolniczy regionu z bazą surowcową dla rozwoju przemysłu spożywczego, bogactwo zasobów naturalnych dla przemysłu górniczo-energetycznego, ceramicznego i materiałów budowlanych oraz geotermii, koncentracja hurtowego handlu odzieżą Polski centralnej w rejonie Rzgowa i Tuszyna, rozwój funkcji magazynowo-logistycznych, pojawienie się nowoczesnych branż (elektronicznej, BPO i IT, AGD), specjalizacje regionu w produkcji określonych surowców i wyrobów.

Znajdź drogę