Województwo Mazowieckie

Województwo mazowieckie dzięki swojemu położeniu na przecięciu ważnych ciągów transportowych północ  – południe i wschód – zachód, oraz obecności metropolii Warszawskiej, jest dziś jednym z najważniejszych obszarów na logistycznej mapie Polski.

Ustanowienie europejskich korytarzy transportowych w tym w szczególnie Bałtyk – Adriatyk, Rail Baltica, ale także Via Carpatia dodatkowo wzmacnia ten potencjał przyczyniając się nie tylko do integracji różnych systemów transportowych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, ale także upowszechniając nowe kierunki transportu towarów i pasażerów. Dziś w województwie mazowieckim istnieją 4 drogowo-kolejowe terminale kontenerowe – 2 w Warszawie oraz po jednym w Pruszkowie i Mławie. Kolejne dwa tego typu obiekty są w fazie realizacji i planowania. Region może się także pochwalić największą ilością powierzchni magazynowej wśród wszystkich polskich regionów. W 2012 roku było to ponad 3 000 000 metrów kwadratowych skoncentrowane przede wszystkim w zachodniej części województwa w takich miejscowościach jak Sochaczew, Mszczonów, Pruszków czy Błonie. Dynamiczny wzrost nie tylko liczby obiektów logistycznych, ale także oferty i jakości oferowanych usług spowodowany jest przede wszystkim stale rosnącym znaczeniem Warszawy na arenie metropolii europejskich. Wśród pozostałych czynników, które w najbliższym czasie będą zwiększać transportowy potencjał regionu należy wymienić stały wzrost przeładunków w polskich portach na Morzu Bałtyckim, kończącą się modernizację linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia, a także planowany na 2014 i 2015 rok remont linii E-75 Rail Baltica. Nie bez znaczenia są też prace nad realizacją transeuropejskich Kolejowych Korytarzy Towarowych (Railway Freight Corridors, RFC). Przez województwo mazowieckie pobiegną dwa takie szlaki – RFC5 z północy na południe oraz RFC8 z zachodu na wschód, który dodatkowo w Warszawie rozdzieli się na odnogi prowadzące na Ukrainę i do krajów bałtyckich.

Dalszy rozwój nowoczesnego i zasobooszczędnego transportu w województwie mazowieckim, podobnie jak i w innych regionach naszego kraju, uzależniony jest przede wszystkim od rozwoju bazy magazynowo-logistycznej, zmiany regulacji prawnych ułatwiających transport towarów przy pomocy różnych środków transportu, stanu zawansowania realizacji infrastruktury transportowej oraz wysokości stawek za dostęp do różnych rodzajów infrastruktury.

Znajdź drogę