Województwo Pomorskie

Województwo Pomorskie posiada status tzw. „gateway region” dlatego też,  odgrywa znaczącą rolę w rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk: przede wszystkim dzięki dwóm portom morskim  w Gdyni oraz Gdańsku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obsługującym oceaniczne (globalne) i europejskie linie żeglugowe, aspirujące do statusu „autostrad morskich”. To tu zaczyna swój bieg autostrada A-1 jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe Polski.

Tutaj także początek swój mają niezwykle ważne z perspektywy znaczenia dla korytarza Bałtyk – Adriatyk zmodernizowane linie kolejowe E65 oraz CE65. Gospodarka regionu województwa pomorskiego jest zdywersyfikowana. Występują w niej zarówno branże tradycyjne (przemysł rafineryjny, elektromaszynowy, okrętowy), jak i nowe technologie (teleinformatyka, przemysł chemiczny, usługi finansowo-ubezpieczeniowe). W sektorze usługowym dominują branże: inżynieryjno-budowlana, turystyka oraz handel detaliczny. Natomiast jednymi z najważniejszych z perspektywy beneficjentów korytarza Bałtyk – Adriatyk są usługi transportowe, logistyczne, magazynowe i spedycyjne. To one wpływają i obsługują szeroko rozumiany tranzyt masy ładunkowej regionu jak i całego kraju.

Poszerza się pomorska oferta terenów pod działalność logistyczno-magazynową. Należy wymienić tutaj przede wszystkim tereny przeznaczone pod budowę Pomorskiego Centrum Logistycznego w Porcie Północnym w Gdańsku (docelowo 187 ha) w sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsku, które to odgrywać może w przyszłości rolę głównego centrum logistycznego kraju. Wskazują na to rosnące przeładunki trójmiejskich terminali kontenerowych, zwłaszcza na bazie połączenia Gdańsk-Szanghaj. Także w Gdyni budowane są magazyny wysokiego składowania, wchodzące w skład centrum logistycznego zlokalizowanego w zachodniej części portu Gdynia. Planowana jest także inwestycja tzw. suchego portu, który ma powstać w ramach Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego Gdynia-Rumia-Kosakowo (zwanego też „doliną logistyczną”). Placówka ma stać się operacyjnym i manipulacyjnym zapleczem dwóch największych terminali w Gdyni: Baltic Container Terminal oraz Gdynia Container Terminal. Istnieją także plany budowy suchego portu w Zajączkowie  Tczewskim, który ma pełnić funkcję miejsca docelowego podróży morskiej kontenera oraz punktu dystrybucji kolejowej i drogowej. Uruchomienie suchego portu w odległości ok. 40 km od portów morskich ma sukcesywnie odciążyć aglomerację trójmiejską od ciężkiego ruchu samochodowego. Inwestycja zawarta jest w strategii rozwoju spółki PCC Intermodal, która zakłada stworzenie sieci regularnych połączeń intermodalnych w Polsce.

Znajdź drogę