Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe (terminal promowy). Gdyński port jest ważnym ogniwem Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej  TEN-T Bałtyk Adriatyk.

Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi. Reda osłonięta przez Półwysep Helski, który stanowi przez cały rok naturalną osłonę dla zakotwiczonych statków, zewnętrzny falochron o 2,5 km długości oraz wejście do portu o szerokości 150 m i głębokości 14 m sprawiają, iż port jest łatwo dostępny od strony morza. Port Gdynia jest portem niezamarzającym, portem w którym nie występują pływy. Poziom wody może wzrosnąć o 60 cm podczas silnych wiatrów zachodnich lub opaść o około 60 cm podczas silnych wiatrów wschodnich. Długość nabrzeży w Porcie Gdynia wynosi 17.700 metrów, z których ponad 11.000 przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych. Całkowita powierzchnia portu wynosi 755,4 hektara, w tym 508 ha powierzchni lądowej. Obsługa ładunków skonteneryzowanych  w Porcie Gdynia jest domeną dwóch nowoczesnych  terminali kontenerowych zlokalizowanych w Porcie Zachodnim :  BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. oraz  Gdyńskiego Terminalu Kontenerowego S.A. ( GCT  S.A.).Gdyński port to także, wyposażone w nowoczesne urządzenia przeładunkowe, terminale towarów masowych : Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o., MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o., Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o., Westway Terminal Poland Sp. z o.o. oraz Petrolinvest. W obsłudze ładunków drobnicowych specjalizuje się BTDG –  Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o., stanowiący połączenie dwóch terminali: ro-ro (zajmującego teren wokół Basenu V) oraz terminalu drobnicy konwencjonalnej.