Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

15 cze 2018

Czy Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk zostanie przedłużony na Szwecję? – sprawozdanie z wizyty studyjnej unijnych Koordynatorów TEN-T

Wizyta studyjna unijnych koordynatorów: prof. Kurta Bodewiga (Korytarz Bałtyk-Adriatyk) i Briana Simpsona (Autostrady Morskie) w Gdyni (11.06.br.) i Karlskronie (12.06.br.) wzbudziła duże zainteresowanie wielu interesariuszy obu unijnych przedsięwzięć oraz mediów.  Wizyta składała się z wielu imprez towarzyszących, które odbywały się pierwszego dna na terenie Trójmiasta (Gdańska i Gdyni), drugiego natomiast w Regionie Blekinge Południowej Szwecji – głównie w Karlskronie i Alveście.

Główny cel wizyty studyjnej: rozpoznanie potencjału przedłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk w głąb Szwecji dzięki autostradzie morskiej Gdynia-Karlskrona został osiągnięty. Obaj koordynatorzy poparli inicjatywę konsolidowania współpracy transgranicznej i gospodarczej  dla skutecznego, polsko-szwedzkiego wystąpienia o przedłużenie w 2023 r. korytarza Bałtyk-Adriatyk o trasę tzw. Baltic Link – multimodalnej trasy komunikacyjnej Karlskrona-Alvesta-Goeteborg.

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) występowały w roli współorganizatorów wizyty. Z inicjatywy województwa odbyło się spotkanie delegacji szwedzkiej której przewodziła Christina Mattisson – przewodnicząca Zarządu Regionu Blekinge z Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego i prezesem SPR KTBA Ryszardem Świlskim w siedzibie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wizyta wynikała z faktu, iż PKM posiada status projektu flagowego Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Podczas spotkania główną tematyką rozmów był transport publiczny. P. Ryszard Świlski zaprezentował atuty pomorskiej kolei metropolitarnej, jako największego przedsięwzięcia samorządu. Podkreślił, iż Pomorze jest jedynym regionem w Polsce, w którym samorząd wybudował nową linię kolejową, co dotychczas leżało w gestii państwa. Marszałek poinformował także, że W 2017 3 mln pasażerów skorzystało z PKM a prognozy na kolejny rok wskazują na osiągnięcie wyniku na poziomie 4 mln pasażerów.

Najważniejszą częścią gdyńskiego etapu wizyty była konferencja „Autostrada morska Gdynia-Karlskrona w kontekście przedłużenia korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk” organizowana w siedzibie Muzeum Emigracji (Dworca Morskiego). W konferencji uczestniczyło 93 przedstawicieli ponad 30 instytucji i organizacji, w tym trzech ministerstw (Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury oraz Inwestycji i Rozwoju), czterech samorządów wojewódzkich (pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego), stowarzyszeń samorządowych i biznesowych, prezydenci i prezesi portów morskich Gdyni i Gdańska, wyższych uczelni Trójmiasta, operatorów infrastruktury. W spotkaniu z K. Bodewigiem i B. Simpsonem uczestniczyło też 12 przedstawicieli szwedzkich miast i regionów. Liczną grupę uczestników stanowili dziennikarze.

Nowe cele współpracy transgranicznej: regionów, miast i portów,  zainteresowanych przedłużeniem Korytarza Bałtyk-Adriatyk, wynikające m. in. z celu projektu flagowego Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – „TENTacle”  przyjęto w Trójporozumieniu podpisanym w Urzędzie Miasta Gdyni. Sygnatariuszami dokumentu są: Ryszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prezes  Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, prezes  Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej i Patrik Jansson – burmistrz Karlskrony – prezes Baltic Link Association. Porozumienie ustanawia polsko-szwedzką platformę współdziałania dla przedłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk z Gdyni – w głąb Szwecji.

Jak powiedział marszałek R. Świlski: „Podpisanie porozumienia posiada duże znaczenie dla Korytarza, którego polską część reprezentuje stowarzyszenie SPR KTBA. W jego wyniku strumień potencjału przewozowego Skandynawii zostanie skierowany na Korytarz”. Marszałek przypomniał także, że „stowarzyszenie, któremu przewodzi to istotny głos w skali całego kraju.  Strefa oddziaływania korytarza w Polsce jest przeciętnie silniejsza gospodarczo niż cały kraj, obejmuje 65% powierzchni, prawie 72% populacji, a także 76% przedsiębiorstw i 80% ich inwestycji”.

Niezależnie od podpisania Trójporozumienia Sygnatariusze Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk (6 stowarzyszeń samorządów terytorialnych) uzgodnili Memorandum do władz odpowiedzialnych za realizację korytarzy transportowych w Polsce – o uznanie budowy Korytarza Bałtyk-Adriatyk za Wielki Projekt dla Polski.

W trakcie konferencji zaprezentowano założenia projektu TENTacle (koordynator Wiktor Szydarowski), unijni koordynatorzy przedstawili założenia planów na rzecz rozwoju Korytarza Bałtyk-Adriatyk i autostrad morskich. Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Inwestycji i Rozwoju oraz Infrastruktury. Były także wystąpienia w imieniu Portu Gdyńskiego, PKP SA, Stena Line, biura Korytarza Towarowego nr 5  oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (p. Adam Mikołajczyk na temat PKM). Studia przypadku zaprezentowali przedstawiciele Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (prezentacja na temat platformy multimodalnej w Solcu Kujawskim w wykonaniu p. Sławomira Kopyścia – wiceprezesa SPR KTBA i członka Zarządu Wojew. Kujawsko-Pomorskiego) oraz przedstawiciel Biura Projektów Budownictwa Komunalnego (prezentacja o dostępności drogowej do Portu Gdynia).

W drugim dniu wizyty odbyła się z kolei konferencja w Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie, w której brali udział oprócz przedstawicieli delegacji szwedzkiej, którzy odwiedzili Pomorze oraz części delegacji polskiej także – przedstawiciele szwedzkiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Szwedzkiej Administracji Transportu. W trakcie konferencji przedstawiciele strony szwedzkiej oraz polskiej zgodnie wyrazili intencję na temat wspólnego występowania do ministerstw obu państw przez porty morskie (Gdynia i Karlskrona), miasta (Gdynia i Karlskrona)  oraz regiony (Pomorski i Blekinge) w celu załatwienia wspólnych interesów służących idei wydłużenia Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na Szwecję.

Po konferencji polsko-szwedzka delegacja wraz z unijnymi koordynatorami – wizytowała terminal intermodalny w Alveście – mieście, do którego ma zostać przedłużony korytarz.

Opr. Michał Graban, Ewelina Grochocka

 

DSC_9129

foto: materiał Urząd Miasta Gdyni

DSC_9200

foto: materiał Urząd Miasta Gdyni

DSC_9197

foto: materiał Urząd Miasta Gdyni

DSC_9176

foto: materiał Urząd Miasta Gdyni