Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

06 mar 2019

Konferencja końcowa projektu TEN-Tacle w Brukseli

Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski wziął udział w konferencji końcowej projektu TEN-Tacle, która odbyła się w dniu 5 marca w Brukseli.


Konferencja, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób – przedstawicieli administracji unijnej, państwowej i samorządowej z różnych państw europejskich oraz firm i organizacji gospodarki morskiej – służy zakończeniu trzech projektów: NSB CoRe, Scandria®2Act oraz TENTacle, w którym partnerem wspierającym jest Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA). Projekt trwał przez ostatnie trzy lata i umożliwił wypracowanie czynników warunkujących rozwój Korytarzy TEN-T, które przebiegają przez Polskę wraz z przygotowaniem studiów przypadku. Ważną konsekwencją projektu było podpisanie porozumienia ze stroną szwedzką w sprawie wydłużenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk do Gothenburga z wykorzystaniem autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona.

Konferencja uwypukliła metody implementacji przedsięwzięć inwestycyjnych, powiązania międzysektorowe oraz występujące pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania: lokalnym, regionalnym i centralnym w ramach trzech korytarzy sieci bazowej: Skandynawia – Morze Śródziemne, Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk.