Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

04 gru 2013

Konferencja: Potencjał Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kierunki wymiany towarowej” – relacja

W dniu 28 listopada w Warszawskim Centrum EXPO XXI w ramach Targów Trans Poland odbyła się konferencja pt: „Potencjał Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kierunki wymiany towarowej”. Konferencję otworzył Marcin Bugajski, Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który omówił rolę korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Europie na tle uwarunkowań sieci TEN-T. Następnie przeszedł do omówienia Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Monika Niemiec-Butryn Z-ca Dyrektora w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skupiła się na omówieniu procesu modyfikacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Według Pani dyrektor: „Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk stanowi jedną z najważniejszych europejskich osi transportowych. Korytarz ten o długości 2400 km łączy polskie porty morskie, największe polskie obszary metropolitalne z Wiedniem, Bratysławą oraz największymi włoskimi portami nad Adriatykiem”.

Następnie przedstawiciele poszczególnych województw strefy BAC w Polsce przedstawili potencjały swoich województw na tle korytarza transportowego. Każde z województw odgrywa specyficzną rolę w korytarzu. Wszystkie z województw ulokowane są w punktach węzłowych gdzie krzyżują się szlaki południkowe z równoleżnikowymi. Skupiono się na prezentacji inwestycji infrastrukturalnych poszczególnych województw.

Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawiła potencjalne kierunki wymiany towarowej istotne z punktu widzenia korytarza. Skupiła się na identyfikacji rynków istotnych dla korytarza: państw skandynawskich, Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, Ukrainy. Prof. Krzysztof Luks z Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawił korzyści płynące ze współpracy podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu wojewódzkiego w strukturze korytarza Północ-Południe.

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały przykłady konkretnych firm, które operują na kierunkach związanych z przebiegiem korytarza Północ-Południe. Alan Aleksandrowicz – prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego omówił perspektywy rozwoju Pomorskiego Centrum Logistycznego zlokalizowanego w pobliżu terminala głębokowodnego w Gdańsku. Elżbieta Madej z Euroterminala Sławków przedstawiła plany inwestycyjne i kierunki współpracy gospodarczej swojej firmy. Monika Konsor-Fąferek z PCC Intermodal przedstawiła plany firmy PCC Intermodal, a zwłaszcza perspektywy uruchomienia suchego portu w Zajączkowie Tczewskim rozpatrywane z perspektywy Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

 IMG_6249IMG_6259
IMG_6268IMG_6289
IMG_6266IMG_6365
 IMG_6307IMG_6342
 IMG_6351IMG_6316