Finansowanie sieci bazowej TEN-T

Finansowanie infrastruktury transportowej w latach 2014–2020 wzrośnie trzykrotnie, sięgając 26 mld euro.

Finansowanie ze strony UE będzie ściśle ukierunkowane na bazową sieć transportową, która ma największą europejską wartość dodaną.

Kwota 26 mld euro przeznaczona na transport dzięki instrumentowi „Łącząc Europę” w ramach wieloletnich ram finansowych stanowić będzie skuteczny „kapitał zalążkowy” pobudzający dalsze inwestycje państw członkowskich na rzecz uzupełnienia trudnych połączeń i powiązań transgranicznych, które mogłyby w innej sytuacji nie powstać.

Oprócz wspomnianego finansowania, pojawia się obecnie możliwość pozyskania nowych środków z sektora prywatnego dzięki nowatorskim instrumentom finansowym, takim jak obligacje projektowe.