Korytarz Bałtyk-Adriatyk ważnym filarem sieci TEN-T

W nomenklaturze unijnej Korytarz Bałtyk-Adriatyk rozpoczyna się w Gdańsku i Gdyni, biegnie przez Warszawę, Katowice, Żilinę, Brno, Bratysławę, Wiedeń, Graz, Klagenfurt, Villach, Udine, Triest, Wenecję do Bolonii. Trasa ostatniego z wymienionych korytarzy pokrywa się z przebiegiem dawnego Szlaku Bursztynowego.

Warto zwrócić uwagę, że w Październiku 2013 roku nastąpiła korekta przebiegu korytarza Bałtyk-Adriatyk o tzw. Korytarz Szczeciński. W Wyniku decyzji Komisji Europejskiej włączono oś Szczecin/Świnoujście-Poznań-Wrocław-Ostrawa do Korytarza BAC. Umożliwi to konieczną rozbudowę infrastruktury kolejowej i drogowej oraz połączenie portów w Szczecinie i Świnoujściu  z zapleczem.