Trochę historii

Jak pokazuje historia Europy i Świata, szlaki transportowe stanowiły o rozwoju wielu cywilizacji, gdyż to właśnie wzdłuż nich rozwijało się osadnictwo i handel, prowadzono transport towarów i osób, a następnie lokalizowano przemysł. Transport ten początkowo odbywał się rzekami, następnie szlakami kolei żelaznej oraz autostradami. Kluczową arterią komunikacyjną Polski od czasów historycznych był szlak Północ-Południe, realizowany równolegle do przebiegu drogi wodnej śródlądowej rzeki Wisły. Już w czasach średniowiecza przewożono Wisłą towary z południa Polski w kierunku Morza Bałtyckiego. Wspomnieniem z tamtej rywalizacji już w okresie nowożytnym był okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to za pośrednictwem magistrali węglowej zintegrowano nowo wybudowany port w Gdyni z kopalniami ulokowanymi na Śląsku.