Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

02 lis 2016
TNT-T_konferencja

Miedzynarodowa Konferencja „Korytarze Sieci Bazowej TEN-T” Warszawa 19 października 2016

W zorganizowanej 19 października 2016 r. w Warszawie konferencji wzięli również udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju narodowego Węgier Ákos Mernyei, koordynatorzy europejscy korytarzy sieci bazowej TEN-T Catherine Trautmann, Kurt Bodewig i Paweł Wojciechowski oraz Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

- Sieci TEN-T to połączenia drogowe i kolejowe pomiędzy państwami, to drogi życia. To drogi, które służą rozwojowi całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utworzenia spójnej i zintegrowanej europejskiej sieci transportowej, odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

W trakcie konferencji przedstawiciele Polski, Słowacji i Czech podpisali list intencyjny w sprawie realizacji odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk – Adriatyk. List podpisali: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, a także Kurt Bodewig – koordynator europejski Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Celem deklaracji jest podkreślenie znaczenia realizacji kluczowych odcinków transgranicznych w korytarzu Bałtyk – Adriatyk tak, aby były one zrealizowane zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci TEN-T oraz w odpowiednich, określonych dla nich terminach.

Podczas konferencji, która stanowiła jedno z wydarzeń polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, dyskutowano na temat rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk. Omawiano znaczenie korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę dla rozwoju regionów i miast oraz perspektyw rozwoju branży spedycyjno-logistycznej. Rozmawiano również o wyzwaniach i szansach wynikających z realizacji planów pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T w krajach V4. Podkreślano także znaczenie korytarzy, omawiano współpracę i projekty transportowe kluczowe dla V4 oraz inicjatywy regionalne i makroregionalne przyczyniające się do zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju sieci transportowych.

Na marginesie konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się z Arpádem Érsekiem, ministrem transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowacji.

- Polska i Słowacja powinny współdziałać przy realizacji strategicznych projektów transportowych, w tym projektu szlaku drogowego Via Carpatia, jakże ważnego dla Europy Centralnej. Projekt ten ma poparcie nie tylko Komisarz V. Bulc, ale także wszystkich państw sąsiadujących na wschodzie – powiedział Andrzej Adamczyk.

Ministrowie omówili problem ograniczeń w tonażu dróg na przejściach polsko-słowackich, co jest poważną przeszkodą w prowadzeniu działalności biznesowej przez przewoźników drogowych, działających na pograniczu.

- Powinniśmy zintensyfikować dialog o drogowych przejściach granicznych, by w perspektywie 2-3 lat możliwa była znacząca poprawa warunków prowadzenia transgranicznej działalności transportowej. Konieczne jest zapewnienie komplementarności prowadzonych po obu stronach granicy prac inwestycyjnych, by w naszym regionie powstawał spójny system transportowy – powiedział biorący udział w spotkaniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

W agendzie spotkania znalazły się także takie tematy jak współpraca w zakresie transportu kolejowego na pograniczu polsko-słowackim czy przywrócenie regularności prac gremiów współpracy dwustronnej.

Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowej zaangażowana jest we wdrażanie dwóch korytarzy sieci bazowej TEN-T: Bałtyk – Adriatyk, łączącego polskie porty morskie z portami adriatyckimi oraz Morze Północne – Bałtyk, łączącego państwa nadbałtyckie przez Polskę z Niemcami i państwami Beneluksu. Korytarze sieci bazowej TEN-T mają służyć koordynacji różnych projektów na szczeblu ponadnarodowym. Powinny przyczynić się do rozwoju infrastruktury sieci bazowej tak, aby rozwiązać problem wąskich gardeł, zintensyfikować połączenia transgraniczne oraz poprawić wydajność i zrównoważony charakter systemu transportowego. Powinny się one także przyczyniać do poprawy spójności regionów UE poprzez lepszą współpracę terytorialną.

 

TNT-T_konferencja

Konferencja_TENT1

MAA149

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa RP