Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

04 cze 2018

O Korytarzu Transportowym Bałtyk-Adriatyk na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Już po raz 10 odbył się w Katowicach w dniach 14-16 maja 2018 roku Europejski Kongres Gospodarczy. W ramach najważniejszej biznesowej imprezy w Polsce odbyło się 150 sesji tematycznych, w których uczestniczyło 900 prelegentów i ok. 10 tysięcy gości z kraju i zagranicy, co przekłada się na kilkanaście tysięcy godzin dyskusji w tematach istotnych dla rozwoju Polski i całej Europy.

Podobnie jak w poprzednich latach Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) było partnerem tegorocznej edycji EKG. Ponadto przedstawiciele władz stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w dwóch panelach: Prezes SPR KTBA i Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski – w panelu „Transport intermodalny” (15 maja) oraz Wiceprezes SPR KTBA i Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść – w panelu „Szlaki wodne w Polsce i w Europie” (16 maja).

Panel dotyczący transportu intermodalnego, który zgromadził ok 70 słuchaczy poprowadził redaktor Piotr Stefaniak z magazynu ekonomicznego „Nowy Przemysł”.  Oprócz Marszałka Ryszarda Świlskiego w panelu uczestniczyli Grzegorz Fingas (PKP Cargo), Ireneusz Merchel (PKP PLK S.A.), Tomasz Miszczuk (PKP Informatyka Sp. z o.o.) oraz Adam Soroka (C. Hartwig Gdynia S.A.).  Dyskusja toczyła się wokół takich kwestii jak: współczesne trendy w europejskim transporcie (m.in. w kontekście wzrostu znaczenia digitalizacji i mobilności),  znaczenie intermodalności, polskie zasoby infrastruktury intermodalnej – umiejscowienie i dostępność, miejsce kolei na rynku cargo, bariery i przeszkody w polskim transporcie intermodalnym (głównie wysokie koszty dostępu do infrastruktury intermodalnej).

Prezes SPR KTBA Ryszard Świlski przedstawił natomiast znaczenie intermodalności z punktu widzenia województwa pomorskiego oraz Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Wspomniał także o znaczeniu dróg wodnych śródlądowych. Jak podkreślił – coraz większe znaczenie przewozów intermodalnych (3 krotny wzrost tego typu przewozów na przestrzeni ostatnich 7 lat) jest konsekwencją rosnących przeładunków pomorskich portów oraz transportu tych ładunków w relacji Północ-Południe przez terytorium Polski oraz za granicę. W 2017 roku w porcie gdańskim przeładowano ponad 40 mln ton ładunków, natomiast w porcie gdyńskim – 21 mln ton. Wysokie obroty terminalu kontenerowego DCT Gdańsk wpływają na fakt, iż port w Gdańsku pozostaje drugim największym portem przeładunkowym na Bałtyku w zakresie przeładunku kontenerów po Petersburgu. Wielkość ta kształtowała się na poziomie 1 593 761 TEU w 2017 r. Dobrymi wynikami w zakresie przeładunku kontenerów może się poszczycić także Gdynia.

W kontekście roli transportu intermodalnego na Pomorzu prezes SPR KTBA zwrócił także uwagę na rosnącą rolę kolei w obsłudze potrzeb portów morskich, na poziomie ok. 30% ładunków.  Stąd obok terminali ulokowanych w Trójmieście w przyszłości ważną rolę odgrywać będą planowane inwestycje, takie jak suchy port w Zajączkowie Tczewskim, czy też platforma multimodalna w Solcu Kujawskim.

„Spodziewany rozwój transportu intermodalnego w Polsce – konkludował Marszałek Ryszard Świlski – wymaga zarówno niezbędnych inwestycji, jak i rozwiązań prawnych i systemowych na poziomie samorządowym i centralnym. Potrzebne jest podjęcie działań wspierających wypracowanie mechanizmów i narzędzi, dzięki którym powstanie odpowiednia, nowoczesna infrastruktura intermodalna. Upatruję w tym pole do aktywności także dla samorządów regionów oraz gmin zainteresowanych rozwojem gospodarczym opartym na transporcie”.

Opr. Michał Graban

TRANSPORT INTERMODALNY TK (2)

fot. PTWP

SWILSKI RYSZARD TK (1)

fot. PTWP

SZLAKI WODNE EM 12

fot. PTWP

SLAWOMIR KOPYSC EM 2

fot. PTWP