Publikacje

raport okładka

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infratsruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2015