Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

28 maj 2019

Sesja „Polskie porty morskie” na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2019

W dniach 13-15 maja 2019 roku w Katowicach odbyła się 11 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trakcie trzech dni imprezy katowicki Spodek odwiedziło ponad 12,5 tysiąca uczestników. Ok. 1000 prelegentów wzięło udział w kilkuset sesjach tematycznych.


Podobnie jak w poprzednich latach Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk aktywnie uczestniczyło w EKG. SPR KTBA było też parterem sesji „Polskie porty morskie”, a prezes stowarzyszenia Marszałek Ryszard Świlski był jednym z jej prelegentów. Wśród innych panelistów byli przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Inter Balt Sp z o.o., Polskiego Funduszu Rozwoju oraz trzech polskich portów morskich. Wbrew zapowiedziom w sesji nie uczestniczył Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.
Wśród poruszanych tematów sesji dominowały kwestie dobrej koniunktury w transporcie i logistyce, ocen dynamicznych wzrostów przeładunków w portach morskich, stanu zaawansowania inwestycji infrastrukturalnych, roli kolei w obsłudze portów morskich i przyjaznego prawa. Omawiano także znaczenie portów morskich w wymianie handlowej basenu Morza Bałtyckiego.
Chociaż przedstawiciele portów morskich podkreślali dobrą koniunkturę w przeładunkach (wzrosty na poziomie kilkanaście procent rocznie), prezes BCT Krzysztof Szymborski zwrócił też uwagę na szereg niedomagań, w efekcie których polskie porty nie są konkurencyjne w starciu z portami Europy Zachodniej. Wpływ na to wywierają niskie średnie prędkości dojazdowe pociągów towarowych w Polsce (24 km/h w Gdańsku przy 50 km/h w Hamburgu). Kolejnymi problemami są niedokończone odcinki autostrad i linii kolejowych, w tym tzw. odcinki „ostatniej mili”. Kolejnym problemem są zatory na przejściach granicznych np. Zwardoń- Skalite ze Słowacją, co jest jednym z powodów małego tranzytu z polskich portów oraz wysokie koszty dostępu do infrastruktury w porównaniu np. do Niemiec, gdzie przewozy kolejowe są silnie dotowane przez państwo.
Z powyższymi tezami zgodził się prezes zarządu PKP PLK SA Ireneusz Merchel podkreślając jednocześnie, iż zarówno Czechy, jak i Słowacja są bardzo zainteresowane korzystaniem z naszych portów. W Polsce dominują jednak połączenia równoleżnikowe stąd ranga przejścia granicznego w Małaszowiczach. Artur Warsocki Prezes Zarządu Inter Balt Sp z o.o., spółki która kreuje kolejowe łańcuchy logistyczne głównie w ładunkach masowych (11.8 % przewozów kolejowych) przypomniał, iż w Polsce 35 % ładunków wożonych jest koleją, natomiast 65 % wciąż wożonych jest drogami. Niepokojącym jest fakt, iż 35% wartości polskiego importu obsługiwane jest przez porty Europy Zachodniej.
Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju SA – Piotr Serafin przypomniał, iż PFR SA wraz z singapurskim holdingiem PSA (Port Singapur Authority) od marca 2019 roku stały się współwłaścicielami największego polskiego terminala kontenerowego DCT. Zwłaszcza obecność holdingu PSA (największego na świecie operatora logistycznego) w grupie kapitałowej stanowi dużą szansę na nowe inwestycje i zastrzyk wysokich technologii w gdańskim DCT. Wskazywał przy tym na konieczność budowy trzeciego terminalu (T3) do 2023 roku oraz inwestycji zaawansowanych technologii.
Z kolei jak podkreślił Marszałek Ryszard Świlski gospodarka morska jest jedną z kluczowych branż województwa pomorskiego. Choć poziom zatrudnienia w gospodarce morskiej województwa kształtuje się na poziomie ok. 6 %, należy pamiętać, że jedno miejsce pracy w gospodarce morskiej generuje co najmniej 4 miejsca pracy w branżach pokrewnych. Ważną rolę na Pomorzu odgrywają nie tylko porty morskie, ale także restrukturyzowany przemysł stoczniowy czego potwierdzeniem są dofinasowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego projekty realizowane w ramach 1 Inteligentnej Specjalizacji „Off-shore i portowo-logistyczne”. Zgodnie z najnowszymi danymi w ramach morskiej specjalizacji podpisano 47 umów, a są wśród nich takie projekty jak system monitorowania nabrzeży czy prototyp innowacyjnego statku drobnicowego. Prezes SPR KTBA podkreślił także, iż pomorski system gospodarki morskiej nie ma ścisłych granic i tworzy liczne powiązania z innymi branżami np. z przemysłem kosmicznym czego owocem mogą być np. technologie nawigacyjne i satelitarne.
Z kolei w odniesieniu do tematyki Korytarza Bałtyk-Adriatyk Marszałek R. Świlski wyraził ubolewanie z powodu nadmiernego lansowania przez polskie kręgi rządowe idei budowy Korytarza Via-Carpatia, który może mieć niekorzystny wpływ dla przeładunków pomorskich portów i obniżyć ich pozycję konkurencyjną w starciu z dynamicznie rozbudowującym się portem w Kłajpedzie.

opr. Michał Graban

 

foto: UMWP

foto: UMWP

foto: UMWP