Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

24 mar 2017
IMG_0311

Walne Zabranie wybrało władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję

W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Było to wyjątkowe zebranie z uwagi na wybór nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Na kolejną kadencję Zarządu zostali wybrani: Pan Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pan Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pan Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Skład Komisji Rewizyjnej reprezentuje Pan Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Ewa Paturalska Nowak Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Pan Marceli Jakubowski Ekspert Wydziału Planowania, Budżetu i Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto, dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Pani dr Anna Górna Kubacka przedstawiła uczestnikom spotkania wyniki projektu badawczego pod nazwą: Logistyka, spedycjai gospodarka magazynowa. Stan i struktura branży w Wielkopolsce. Celem badania była diagnoza aktualnego stanu rozwoju branży TSL oraz wskazanie szans i barier jej dalszego rozwojuw województwie wielkopolskim, a także opracowanie rekomendacji wskazujących, jakie działania powinny zostać podjęte, w celu ograniczenia oddziaływania istniejących barier dla rozwoju branży TSL oraz zaproponowanie adekwatnych form i narzędzi wspierania branży TSL w regionie.

Spotkanie uzupełnił informacjami dotyczącymi działalności i rozwoju kompleksu terminalowego DCT Pan Marcin Kamola Kierownik Wsparcia Sprzedaży terminalu kontenerowego DCT Gdańsk S.A. W związku z niedawnym uruchomieniem drugiego głębokowodnego nabrzeża T2 możliwości przeładunkowe zostały podwojone (3 miliony TEU). Ukończony projekt stanowi największą prywatną inwestycję sektora portowego w Polsce i jedną z największych tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe głębokowodne nabrzeże T2 o długości 650 metrów jest wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku suwnic nabrzeżowych STS umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 20,000 TEU.

Posiedzenie wyznaczyło także priorytety działania Stowarzyszenia na rok 2017. Między innymi, większy udział w konsultacjach dokumentów strategicznych, dalszy udział w pracach Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk przy Komisji Europejskiej, wzbogacenie Raportu o stanie prac nad infrastrukturą liniową i punktową w Polsce o rozdział poświęcony terenom inwestycyjnym pod działalność logistyczna oraz produkcyjną, a także podjęcie rozmów ze szwedzkim Stowarzyszeniem Baltic Link na rzecz przedłużenia korytarza Bałtyk Adriatyk na Skandynawię.

IMG_0311IMG_0316IMG_0319