Aktualności

« zobacz wszystkie aktualności

21 mar 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SPR KTBA oraz konferencja o intermodalności w Toruniu

W dniach 19 -20 marca w Toruniu odbyła się dwudniowa impreza towarzysząca XXVI edycji Welconomy Forum połączona z wyborem nowych władz w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
Konferencja „Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk” odbyła się 19 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W konferencji wzięło udział ok. 90 osób – reprezentantów firm i instytucji związanych z gospodarką morską, transportem rzecznym i intermodalnym.

Konferencję otworzyli Wiceprezes SPR KTBA i Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz Prezes SPR KTBA i Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.    
„Dla Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, któremu mam zaszczyt przewodzić temat multimodalności oraz dróg wodnych śródlądowych zawsze był bardzo ważny. – powiedział marszałek Ryszard Świlski – Tutaj, w Toruniu temat ten posiada znaczenie szczególne, co jest konsekwencją położenia województwa oraz planów z budową Platformy Multimodalnej w Solcu Kujawskim”. „Aktualnie podejmowane są inicjatywy na rzecz włączenia dróg wodnych śródlądowych Wisły i Odry do Korytarza Bałtyk-Adriatyk. W przedsięwzięcia te zaangażowane są zarówno władze centralne, jak i regionalne. Województwa zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu już od dawna podejmują inicjatywy na rzecz rewitalizacji rzeki Wisły oraz Odry” – dodał marszałek.
W pierwszej części konferencji omawiano kwestię dróg wodnych śródlądowych. Wzięli w niej udział m.in. prof. dr hab. Zygmunt Babiński, który omówił warunki żeglugowe na Dolnej Wiśle oraz Rafał Modrzewski (Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego), który omówił Platformę multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski jako element korytarza Bałtyk-Adriatyk. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentowała Marta Kunicka, która przedstawiła Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły
Druga część konferencji koncentrowała się na Korytarzu Bałtyk-Adriatyk i jego ogniwach. Prezentacje wygłosili Maciej Brzozowski z portu w Hamburgu oraz Dariusz Mierkiewicz z Portu w Koprze. Dr Michał Tuszyński ze Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej przedstawił prezentację Projekt flagowy TENTacle drogowskazem rozwoju multimodalności Korytarza Bałtyk-Adriatyk w perspektywie 2050 r. Konferencję zakończyła prezentacja Prezesa SPR KTBA Ryszarda Świlskiego na temat celów i wyzwań, które stoją przed Stowarzyszeniem.
20 marca odbyło się z kolei Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W wyniku podjętych głosować na nową kadencję wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Ryszard Świlski (prezes), Tomasz Sobieraj (wiceprezes) i Sławomir Kopyść (wiceprezes). Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Pogodziński (przewodniczący), Michał Czaykowski i Marceli Jakubowski.
W trakcie posiedzenia przyjęto także nowych członków wspierających stowarzyszenia: Stowarzyszenie Metropolię Poznań oraz Port w Koprze, który będzie pierwszym zagranicznym członkiem stowarzyszenia SPR KTBA. Przyjęto także sprawozdania za ubiegły rok oraz program działania stowarzyszenia na rok 2019. Ważnymi zadaniami stojącymi przed stowarzyszeniem będą w tym okresie działania podejmowane na rzecz zacieśnienia współpracy ze Szwecją (koncepcja wydłużenia korytarza na Północ) oraz z Ukrainą. Stowarzyszenie przygotuje koncepcje postulatów związanych z planowaną rewizją sieci TEN-T. W większym stopniu koncentrować się będzie także na temacie innowacyjności korytarza.

Opr. Michał Graban