Władze

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

W dniu 12 października 2012 roku w  siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, na którym to posiedzeniu pełnoprawni Członkowie Stowarzyszenia powołało Zarząd.